Board of Directors 2011


Board Chairman Huang, Kuo-Shung Hon.FPSNY, FPSNY
Secretary Mei, Rick Hon.FPSNY, FPSNY (English)
  Ho, Yuen-Ching Hon.FPSNY, FPSNY (Chinese)
Directors Huang, Johnny Hon.FPSNY, FPSNY
  Leung, Weber Hon.FPSNY, FPSNY
  Wong, Joseph Hon.FPSNY, FPSNY
  Chang, Chi-Sing Hon.FPSNY, FPSNY
Regular Directors Moy, Wai Hon.FPSNY
  Jan, Kai T Hon.FPSNY, HonFPAGD, Hon.FPST, Hon.FPAW, Hon.FICS, Hon.BSC, FPSC, FPST, FPSNY, FICS
  Lee, Yook-Dak Hon.FPSNY, Hon.FNCPA, Hon.FPAGD, Hon.FPAJC, Hon.FBSC, Hon.FPST, Hon.PSC, Hon.FICSPA, APSEA
  Chan, Hung Hon.FPSNY, Hon,EPSNY, FPSNY, PSA3*, Hon.FBSC, Hon.FPST, Hon.FPAGD, Hon.FPAJX, Hon.FPAJS
  Lei, Yi Min Hon.FPSNY, FPSNY
  Shi, Xiao Ying Hon.FPSNY, FPSNY, SEPSNY
Honors Shi, Xiao Ying Hon.FPSNY, FPSNY, SEPSNY
Overseas Membership Lee, Yook-Dak Hon.FPSNY, Hon.FNCPA, Hon.FPAGD, Hon.FPAJC, Hon.FBSC, Hon.FPST, Hon.PSC, Hon.FICSPA, APSEA
  Mei, Rick Hon.FPSNY, FPSNY
  Ho, Yuen-Ching Hon.FPSNY, FPSNY
Honorary Life Board Chairman of Directors Mr. Lee, Wellington Hon.FPSA, Hon.FPSNY, Hon.FRPS, Hon.EFIAP (Founder)
Honorary Chairwoman Mrs. Lee, Wellington  
Honorary Life Presidents Wong, Robert Hon.FPSNY, FPSNY, SRPS, AFIAP, Hon.FHCPS, Hon.FPAW, FPSEA, FNCPA
  Lee, Yook-Dak Hon.FPSNY, Hon.FNCPA, Hon.FPAGD, Hon.FPAJC, Hon.FBSC, Hon.FPST, Hon.PSC, Hon.FICSPA, APSEA
  Leung, Weber Hon.FPSNY, FPSNY
Honorary Life Advisors Thai, Nguyen S. Hon.FPSNY
  Lang, Thomas Hon.FPSNY, APSA, EPSA, EFIAP, FPSNY, FNCPA
  Lai, Wing-Chiu Hon. FPSNY
  Tang, Chak-Yiu Hon.FPSNY
  Liang, Hui-Xiang Hon.FPSNY
Honorary Advisors Greene, Fred FPSA, EPSA, EFIAP, Hon.FPSNY
  Ng, Henry PPSA, Hon.FPSNY
  Dr. Venk, Ralph Hon.PSA, FPSA, Hon.FPSNY
  Sieg, Albert L. Hon.FPSNY
  Cheng, Ignace Hon.FPSNY
  Prof. Ma, Sing-Foo Hon.FPSNY
  Lin, Dung Leung Hon.FPSNY, Hon.FPSHK
  Moy, Wai Hon.FPSNY
  Deng, DaDuan Hon.FPSNY

Executive Committee 2011

President Yan, Guo-gan APSNY
Vice-President Lee, Ben Lang FPSNY
Secretary (Chinese) Sheng, Alice APSNY
Secretary (English) Lee, Paul APSNY
Treasurer Sheng, Alice APSNY
Auditor Tai, Cheung-Yu APSNY
Hon. Legal Advisor Mann, Joseph Esp.
Hon. Auditor Pau, Bernard CPA
Public Relation Ngo, Chi-Vy   Liang, Yu Wen  
  Mei, Zhao Hui   Chan, Yu Wai  
  Dong, David   Chen, Jin Qin  
Record Keeping Chan, Yu Wai      
Activity Ngo, Chi-Vy   Dong, David  
  Liang, Yu-Wen   Chen, Guo Han  
  Zhan, Sam   Ni, Zhi Hua  
  Ung, Song-Hip   Ouyang, Yerong  
  Wang, David S.   Ren, Jia-Wen  
  Chen, Wei Bin   Mei, Zi Hua  
Competition Lim, Armstrong FPSNY Yee, Albert  
  Liang, Yu-Wen   Wang, Guo Lian  
  Lin, Xia Min   Mu, Zhen-Hua  
  Sheng, Alice   Chiu, Wha Guin  
Arts Lee, Paul APSNY Liang, Yu-Wen  
Publicity Lu, Mai APSNY Lee, Ken APSNY
Darkroom Leung, Weber Hon.FPSNY Man, Ben  
Digital Huang, Johnny Hon.FPSNY Lee, Paul  
  Dong, David   Yee, Albert  
  Zhan, Sam      
General Affairs Lim, Armstrong FPSNY Wang, Guo Lian  
  Chen, Yong Hong   Chen, Guo Han  
  Wu, Qiu Lang      

International Salon Exhibition Committee 2011

Salon Advisor Ng, Henry PPSA, Hon.FPSNY, Hon.E.HKAPA.EPSA, APSA
  Lee, Yook-Dak Hon.FPSNY
  Shi, Xiao Ying Hon.FPSNY, FPSNY, SEPSNY
Color Print:    
Salon Chairman Lee, Ken APSNY
Salon Vice-Chairman Yung, Ye-Sau APSNY Lu, Mai APSNY
  Mu, Zhen-Hua APSNY    
CPID:        
Salon Chairman Zhan, Sam FPSNY    
Salon Vice-Chairman Liang, Xin Xin FPSNY    
Salon Member Shaw, Morton Hon.FPSNY Tai, Cheung-Yu APSNY
  Chiu, Wha Guin   Lee, James  
  Yee, Albert   Sheng, Alice APSNY