Board of Directors 2016

Board Chairman Mei, Rick Hon.FPSNY, FPSNY, Hon. FPSM, GEPSNY
Secretary(English) Wong, Joseph Hon.FPSNY
Secretary(Chinese) Shi, Xiao Ying Hon.FPSNY, FPSNY, SEPSNY, GEPSNY, EPSA, AWIEP, AGDPA, Hon.FYJPA
Executive Directors      Huang, Kuo-Shung Hon.FPSNY, FPSNY
Huang, Johnny Hon.FPSNY, FPSNY, GEPSNY
Leung, Weber Hon.FPSNY, FPSNY
Chang, Chi-Sing Hon.FPSNY, FPSNY
Ho, Yuen-Ching Hon.FPSNY, FPSNY
Yan, Guo-Gan Hon.PSNY, APSNY, EPSNY
Regular Directors   Lee, Yook-Dak Hon.FPSNY, Hon.FNCPA, Hon.FPAGD, Hon.FPAJC, Hon.FBSC, Hon.FPST, Hon.PSC, Hon.FICSPA, APSEA
Jan, Kai T
Hon.FPSNY, EPSNY, HonFPAGD, Hon.FPST, Hon.FPAW, Hon.FICS, Hon.BSC, FPSC, FPST, FPSNY, FICS
Zhan, Sam Hon.FPSNY, FPSNY, CEPSNY
Honors Zhan, Sam Hon.FPSNY, FPSNY, CEPSNY
Overseas Membership    Lee, Yook-Dak Hon.FPSNY, Hon.FNCPA, Hon.FPAGD, Hon.FPAJC, Hon.FBSC, Hon.FPST, Hon.PSC, Hon.FICSPA, APSEA
Mei, Rick Hon.FPSNY, FPSNY, GEPSNY , Hon. FPSM
Shi, Xiao Ying Hon.FPSNY, FPSNY, SEPSNY, GEPSNY, EPSA, AWIEP, AGDPA, Hon.FYJPA
Zhan, Sam Hon.FPSNY, FPSNY, CEPSNY
Honorary Life Board Chairman of Directors     
Mr. Lee, Wellington
Hon.FPSNY, Hon.FPSA, Hon.FRPS, Hon.EFIAP (Founder)
Honorary Chairwoman Mrs. Lee, Wellington     
Honorary Life Presidents   Wong, Robert Hon.FPSNY, FPSNY, SRPS, AFIAP, Hon.FHCPS, Hon.FPAW, FPSEA, FNCPA
Lee, Yook-Dak Hon.FPSNY, Hon.FNCPA, Hon.FPAGD, Hon.FPAJC, Hon.FBSC, Hon.FPST, Hon.PSC, Hon.FICSPA, APSEA
Leung, Weber Hon.FPSNY, FPSNY
Honorary Life Advisors     Thai, Nguyen S. Hon.FPSNY
Lang, Thomas Hon.FPSNY, FPSNY, CEPSNY, APSA, EPSA, EFIAP, FNCPA
Lai, Wing-Chiu Hon. FPSNY
Tang, Chak-Yiu Hon.FPSNY
Liang, Hui-Xiang
Hon.FPSNY
Honorary Advisors       Davis, John Hon.PSA, PPSA, Hon.FPSNY, FPSNY
Greene, Fred Hon.PSA, GMPSA, EFIAP, Hon.FPSNY, FPSNY
Ng, Henry FPSA, EPSA, Hon.FPSNY, FPSEA, SA.WEP, SE.HKCPAC, Hon.FHCPS, Hon.FAAPSE,
Hon.EHKCC, Hon.EUAPA, Hon.ECPA, Hon.EHKAPA, Hon.EYMCAPS, Hon.EPSM, EPPSM, APSHK
Sieg, Albert L. Hon.FPSNY, Hon.FPSA, GMPSA
Prof. Ma, Sing-Foo Hon.FPSNY
Lin, Dung Leung Hon.FPSNY, , GEPSNY, APSA, Hon.FPSHK
Deng, DaDuan Hon.FPSNY
 

Executive Committee 2016

 President Sheng, Alice APSNY, EPSNY
 Vice-President Liang, Xin Xin FPSNY, GEPSNY, EPSA, Hon.FPSSNY, Hon.FICS, Hon. PESGSPC, Hon.FPSNJ
 Secretary Lai, Lily APSNY
 Treasurer Huo, Jia Lin  
 Auditor Lee, Shih-Hsuan  
 Hon. Legal Advisor Mann, Joseph Esp.
 Hon. Auditor Pau, Bernard CPA
 Public Relation Ng, Kiu Leung APSNY   Wang, Shou Dong  
  Kok, Marthin APSNY   Hsu, Ying Fang  
  Lu, Gui Yun     Su, Tsae Jiang  
 Record Keeping Yen, Sandy APSNY   Zhong, Yi Tian  
 Competition Lei, Jun Yao     Qin, Jun Li  
  Hou, Jenny XiaoZhen     Huang, Ben Fu  
  Lin, Jennifer     Zeng, Yin Ping  
 Computer Technical Director Cai, Peter Hu Zhong    FPSNY, EPSA, EPSNY      
 Photographic Equipment Consultants Lee, Shih-Hsuan        
 News Editor Gee, Hen Gen        
 Editor In Chief Lee, Ken        
 Art Director Lee, Ken FPSNY, GEPSNY      
 Digital Huang, Johnny Hon. FPSNY, FPSNY, GEPSNY   Lee, Ken FPSNY, GEPSNY
 Activity     Lin, Kai     Lam, Harry APSNY
Chan, John Ya Lip     Luo, Joseph XiaoLing      
Hu, Yin     Yang, John  
Feng, Zhi Ming     Poon, Siu Wing  
Chow, Danny W     Liu, Xiang Ming  
 General Affairs    Cheng, Dragon APSNY   Lin, Yu  
Zeng, Zhao Ben     Zhong, Yi Tian  
Siu, Mei Ching     Li, Nita  
Chen, Yuan Zhang     Ding, Hong Bing  
 Web Administrator  Mei, Rick Hon.FPSNY, FPSNY, Hon. FPSM, GEPSNY         Zhan, Sam Hon. FPSNY, FPSNY, CEPSNY
Lai, Lily APSNY      
 

International Salon Exhibition Committee 2016

 Salon Advisor Ng, Henry FPSA, EPSA, Hon.FPSNY, FPSEA, SA.WEP, SE.HKCPAC, Hon.FHCPS, Hon.FAAPSE,
Hon.EHKCC, Hon.EUAPA, Hon.ECPA, Hon.EHKAPA, Hon.EYMCAPS, Hon.EPSM, EPPSM, APSHK
Lee, Yook-Dak Hon.FPSNY, Hon.FNCPA, Hon.FPAGD, Hon.FPAJC, Hon.FBSC, Hon.FPST, Hon.PSC, Hon.FICSPA, APSEA
Shi, Xiao Ying Hon.FPSNY, FPSNY, SEPSNY, GEPSNY, EPSA, AWIEP, AGDPA, Hon.FYJPA
 Salon Director Zhan, Sam Hon. FPSNY, FPSNY, CEPSNY
 Salon Editor Lee, Ken FPSNY, GEPSNY
 Pictorial Print Division Salon Chairman  Lee, Ken FPSNY, GEPSNY Salon Vice-Chairman    Pong, Alvin APSNY, ASPM
 PID Salon Chairman Lai, Lily APSNY Salon Vice-Chairman Lee, Shih-Hsuan  
 Nature Division Salon Chairman Mao, Linda FPSNY, PPSA Salon Vice-Chairman Yen, Sandy APSNY
 Photo Travel Salon Chairman Cai, Peter Hu Zhong    FPSNY, EPSA, EPSNY Salon Vice-Chairman Qin, Jun Li  
 Salon Member           Chen, Guo Han APSNY   Lok, Kooi Huang APSNY
Huang, Ben Fu     Tang, Yuen Keung  
Chen, Bob APSNY   Chiu, Wha Guin APSNY
Lam, Amy APSNY   Lin, Feng  
Li, Liang Yuan     Zhang, Cheng Bin  
Ng, Kiu Leung APSNY   Mai, Liao Fan  
Ye, Ying Nung APSNY   Lam, Harry APSNY
Kok, Marthin APSNY   Pang, James  
Huang, Nian Qian     Li, Jing Huai  
Cheng, Dragon APSNY   Ou, Zhi Qiang  
Chen, Zhong J. Billy         Gee, Hen Gen